Om Grufkontoret

Detta är en hemsida som tar upp olika ämnen och nyheter. Vårt fokus är att bidra till det informationssamhälle som vi idag lever i och utbilda den breda massan.

Nyheter

Texter som förbereder dig för dagens informationssamhälle

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om ni önskar mer information eller har tips på vilka ämnen vi ska beröra i framtiden. Ni når oss på info@grufkontoret.se

Vart hittar ni oss?

Grufkontoret.se