Det finns mycket i världen som man kan göra på olika sätt och vis. Därför är det bra att man också ser över vilka stöd och bidrag som kan hjälpa en i vardagen. Det handlar nämligen om något som verkligen kan göra en skillnad i slutändan. Man ska nämligen aldrig utgå ifrån att man inte ska ha möjligheten att använda saker som andra tar för givet. Det är precis det som är grunden för bilstödet. Att alla ska kunna använda sig av det som dem måste ha i vardagen. Oavsett vilka hinder som finns i ens liv och vardag, ska det finnas en väg runt det. 

Bilstöd är ett stöd som baseras på att personer med funktionshinder som har svårigheter att ta sig fram på andra sätt, ska kunna använda en bil. Stödet kan användas till att köpa eller anpassa en bil. Vilket gör att man nu får möjligheten att kunna röra sig fritt. Något som tidigare kanske var ett stort problem och som satte upp stora hinder för en. Det handlar helt enkelt om att alla människor ska kunna röra sig fritt i samhället. Oavsett vilka hinder eller problem som kan finnas som förhindrar detta. 

Vem kan få bilstöd beviljat? 

För att kunna få bilstödbidrag beviljat i Sverige, krävs det först och främst att man är bosatt i landet. Du måste även ha en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att använda allmänna transportmedel. Svårigheterna som funktionsnedsättningen ger ska finnas kvar i 9 år. Det innebär att det krävs att du har en funktionsnedsättning där svårigheterna inte kommer att minska under de kommande 9 åren. Dessutom krävs det att du tillhör en av de tre bidragsgrupperna som finns. Dock är grundregeln att du måste vara under 65 år. 

Du måste använda bilen själv. Eller om du har barn under 18 år hemma samt om du ska använda den för försörjningen. De här alternativen täcker de flesta som har en funktionsnedsättning och som behöver en bil i vardagen. Du ska helt enkelt kunna ha ett stort behov av att kunna förflytta dig med bilen. Det ska dessutom innebära stora svårigheter att förflytta dig utan att ha tillgång till en bil. Stödet är ett sätt att hjälpa människor som skulle ha det svårt att leva ett fungerande liv utan en bil. Då svårigheterna gör det nästintill omöjligt att ta sig runt i samhället utan den möjligheten. 

Hur mycket kan betalas ut i bilstöd? 

Bilstödet omfattar flera olika bidrag och beror på flera faktorer. Det finns ett grundbidrag på 30 000 kr för bil. För andra fordon är det 12 000 kr för motorcykel och 3000 kr för moped. Utöver detta finns det andar tillägg som beror på omständigheterna kring din funktionsnedsättning. Exempelvis om bilen måste anpassas eller förändras för att du ska kunna använda den. 

Det finns även bilstöd för bil i vilken du ska sitta i rullstol i under resan. För många kan det här vara ett alternativ som gör det möjligt att återigen kunna leva ett fullt liv. Då en stor del är möjligheten att kunna vistas i samhället.  

Att tänka på 

Det man ska vara förberedd på när det gäller bilstöd från försäkringskassan är att det är en låg process. Från start till mål kan det vara en lång väg att gå med mycket pappersarbete och möten. Men oftast är det värt det i slutändan. Friheten att kunna ta sig precis vart man vill väger nästan alltid upp för allt jobb man lägger ner. 

Som förälder till ett funktionshindrat barn har du möjlighet att ansöka om bilstöd. Det kan man göra om barnet har svårt att förflytta sig eller åka allmänna kommunikationer. Även här är det ett krav att funktionshindret kommer finnas kvar i minst 9 år framöver. Man måste också visa på att man är i behov av att förflytta sig själv tillsammans med barnet. Andra krav är att du som förälder ska köra bilen och att du och ditt barn bor tillsammans. 

När man väl fått sin ansökan om bilstöd godkänd är det viktigt att man hittar rätt bilanpassning. Man vill verkligen att det ska möta de behov man faktiskt har. Därför är det viktigt att man vänder sig till rätt företag. Som gör ett bra jobb och lyssnar på vad du vill ha och behöver. 

ansöka om bilstöd
Kategorier: Nyheter